Meer over

WERKINGSPRINCIPE
Vlak voor het kalven of veulenen vertoont de temperatuur van koeien, paarden en pony’s een duidelijke daling.
De geboortemelder RADCO gebruikt dit verschijnsel om de geboorte te voorspellen. Hij meet de temperatuur
om de vijf minuten en zendt de meting onmiddellijk met een radiozendertje door naar uw computer.

HOE MEET RADCO?
De temperatuur wordt elektronisch gemeten met een sonde die in de schede van de koe of de merrie wordt geplaatst. De sonde heeft de afmetingen van een potlood en wordt in de schede gehouden met een eenvoudig systeem, gemakkelijk door de fokker te plaatsen. De hinder voor het dier is niet noemenswaardig. Het systeem kan gedurende meerdere weken geplaatst blijven. Een elektrische draad verbindt de sonde met een radiozendertje dat aan een riem op de schoft van het dier is bevestigd. De geboortemelder meet de temperatuur met een resolutie van 0.1°C. De RADCO geboortemelder kan tot zestien koeien of paarden tegelijkertijd bewaken. Elke zender wordt gekenmerkt door een letter (van A tot P). Deze letter wordt samen met de meting doorgestuurd naar de computer wat hem toelaat de gegevens voor elke koe of paard afzonderlijk op te slaan op de harde schijf. Aldus kunt u de gegevens voor elk dier apart volgen.

BEWAKING van het KALVEN en het VEULENEN
De geboortemelder vergelijkt elke meting die binnenkomt met de metingen van de vorige dagen. Omdat de normale lichaamstemperatuur wat varieert in de loop van de dag (de hoogste temperaturen worden gemeten rond middernacht, de laagste rond zes uur ‘s morgens), wordt altijd vergeleken met het gemiddelde van de metingen van hetzelfde uur van de vorige dagen. De meting verschijnt op het scherm, evenals de afwijking. Wanneer de daling een bepaalde grens bereikt, in principe 0.4°C ( maar de fokker kan een andere waarde invoeren), zal het alarm weerklinken, duidelijk hoorbaar in gans het huis. Het alarm kan ook met GSM gebeuren.

Bij KOEIEN duurt de temperatuurdaling 15 tot 32 uur. Zij zullen dus niet kalven binnen de twaalf uur na het begin van de daling. Bijgevolg volstaat het dat u de computer tweemaal per dag raadpleegt, bijvoorbeeld ‘s morgens en ‘s avonds. Het programma is hierop voorzien. Door op het klavier de letter van de zender die zich op de koe bevindt in te tikken zal de computer op het scherm het verloop van de temperatuur weergeven. Hier kunt u precies zien of er een temperatuurdaling is en wanneer zij juist begonnen is. Is er geen daling dan kan u gerust zijn voor de volgende 12 uur, de koe zal niet kalven. U kan van huis weg voor een ganse dag en ‘s nachts moet u niet uit bed.
Aldus is de persoonlijke bewaking, zowel voor merries als voor koeien beperkt tot enkele uren voor de geboorte. De dagen er voor neemt de RADCO geboortemelder de bewaking volledig voor zijn rekening en u zal vlug merken dat hij beter waakt dan wanneer u dag en nacht bij uw dieren bleef bijstaan. U moet uw bezigheden niet meer voortdurend onderbreken en u kunt zelfs in alle rust van huis weg. Bij alarm zal de geboortemelder u met de telefoon of GSM opbellen (zonder verbindingskosten). Zo kunt u uw dieren op kilometers afstand bewaken en dit veel beter dan u tot hiertoe gedaan hebt.
MERRIES kunnen reeds veulenen een half uur na het begin van de temperatuurdaling. Gewoonlijk zal het nog enkele uren duren. Dit betekent dat u uw bedrijf mag verlaten, doch niet langer dan een half uur. Aangezien de geboortemelder het alarm ook met de telefoon of GSM kan overbrengen mag u langer afwezig blijven en het alarm afwachten.

RADCO VOLGT HET GEBOORTEPROCES OP
Wanneer de geboorte werd aangekondigd blijft de geboortemelder het verloop volgen. Normaal blijft de temperatuur laag tot het moment van de geboorte. Indien er zich een probleem voordoet, zoals bij voorbeeld een verkeerde ligging (teruggeslagen poot of kop), onvoldoende ontsluiting of een baarmoederdraaiing, kortom een moeilijke verlossing, dan zal de temperatuur al bij het begin van het probleem gaan stijgen. Soms merkt men helemaal niet dat het geboorteproces begonnen is omdat het dier, wanneer er een belemmering is, de geboorte probeert uit te stellen. Men ziet geen waterblaas, het dier perst niet en gaat niet liggen. Men wacht te lang alvorens een onderzoek uit te voeren en intussen is het kalf of het veulen dood, of het wordt geboren met ademhalingsproblemen. De RADCO geboortemelder integendeel zal al lang voordien een temperatuurstijging hebben vastgesteld en alarm hebben gegeven. Op deze wijze heeft RADCO al ontelbare kalveren en veulens gered en is het praktisch onmogelijk nog een dier te verliezen.

De RADCO GEBOORTEMELDER MELDT MASTITIS
Normaal wordt RADCO een tien- tot veertiental dagen vóór de vermoedelijke werpdatum op het dier geplaatst. Buiten de geboortedetectie zorgt het systeem ook voor een unieke controle over de gezondheid van het dier omdat de temperatuur een belangrijke aanduiding is van de meeste ziekten. Zo is het bekend dat een uierontsteking bij melkvee dikwijls ontstaat vier tot vijf dagen voor het werpen, wanneer de melk in de uier schiet. In vele gevallen merkt de fokker dit te laat, dikwijls slechts op het moment van de geboorte. Dan kan de uier niet meer gered worden. De koe moet enkele dagen behandeld worden, moet afzonderlijk gemolken worden en de melk kan niet geleverd worden. Bovendien moet de koe in veel gevallen worden opgeruimd, wat dubbel spijtig is wanneer het een hoogproductief dier betreft.
Wanneer de koe met de RADCO geboortemelder bewaakt wordt, zal de fokker binnen de vijf minuten door het alarm verwittigd worden van de temperatuurstijging. De uier heeft op dit moment nog geen letsel, voelt alleen wat warm aan. De praktijk heeft uitgewezen dat wanneer de behandeling onmiddellijk wordt uitgevoerd, de uier en de melk bij het kalven volledig in orde blijken te zijn. De melk mag onmiddellijk geleverd worden omdat de wachttijd van de geneesmiddelen verstreken is. Veel werk gespaard, de koe mag blijven. Eén koe gered en RADCO heeft zich reeds terugbetaald.

DE COMPUTER
Elke computer die werkt onder WINDOWS is geschikt. De ontvanger wordt aangesloten op een van de seriële poorten die zich aan de achterzijde van de computer bevinden. Een USB poort kan ook gebruikt worden. Een duidelijke gebruiksaanwijzing geeft alle stappen aan om het meegeleverde programma te installeren. Dit programma is zeer eenvoudig te bedienen. Zonder speciale computerkennis kan u er al na vijftien minuten mee werken. De computer moet voortdurend aan blijven staan. Het scherm mag uit om energie te sparen. Wanneer de computer een modem heeft kan u de alarmen naar twee telefoonnummers doorschakelen als u dat wenst. Wanneer er geen vaste telefoonlijn aanwezig is in de buurt van de computer kan u deze ook aan een GSM aansluiten.
Het RADCO systeem kan tot 16 dieren gelijktijdig bewaken.

Het ZENDBEREIK
De zender van de RADCO geboortemelder heeft een laag zendvermogen zodat de gebruiker geen zendvergunning nodig heeft. Het bereik is 300m in open lucht maar is lager wanneer er zich hindernissen (muren of bomen) tussen de zender en de ontvanger bevinden. Wanneer het zendbereik onvoldoende is kunt u diverse oplossingen toepassen. Zo kunt u bijvoorbeeld de ontvanger in de stal opstellen en hem met een verlengkabel met de computer verbinden. Deze verlengkabel mag meerdere honderd meter lang zijn. Wanneer de dieren zich op kilometers afstand van uw woonplaats bevinden kunt u een computer in hun omgeving opstellen en gebruik maken van de telefonische alarmmelding via een vaste lijn of via GSM.

De ALARMEN
De RADCO geboortemelder geeft alarm in de volgende gevallen:

 • De temperatuurafwijking bereikt -0.4°C (aankondiging geboorte)
 • De temperatuurafwijking bereikt +0.8°C (koorts)
 • De lichaamstemperatuur is hoger dan de waarde die de fokker op het scherm heeft ingegeven. (problemen bij de geboorte)
 • De temperatuur is lager dan 36°C (sonde uit de schede)
 • 16 minuten zijn verlopen zonder meting (controle radiotransmissie)

ONVERGELIJKBAAR BETROUWBAAR
Het feit dat de daling van de temperatuur zeer kenmerkend is als aanduiding van het begin van het werpen en dat deze daling zich een tijdje vooraf voordoet, bezorgt een uiterst betrouwbaar principe om de geboorte te voorspellen. Met de RADCO geboortemelder beschikt u over een toestel dat u een maximale waarborg bezorgt dat u een levend kalf of veulen zult hebben, in perfecte gezondheid, omdat het helemaal niet geleden zal hebben in het geboorteproces.
De sterke punten van de RADCO geboortemelder zijn:

 • Verwittiging goed op voorhand
 • Telefoonalarm zonder verbindingskosten
 • Mogelijkheid voor de fokker om zich van zijn bedrijf te verwijderen
 • Doorlopende controle van de gezondheidstoestand van moeder en vrucht door continue temperatuurmeting.
 • Controle van het verloop van de geboorte wat een tijdig ingrijpen mogelijk maakt.
 • Diervriendelijk omdat u er bij zult zijn als het dier u nodig heeft.
 • En tenslotte: tijdwinst, minder verliezen, en nachtrust verzekerd.